Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Chorąziak świadczy kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom, a także instytucjom i innym podmiotom oczekującym rzetelnej i profesjonalnej obsługi prawnej. Siedziba Kancelarii mieści się w Grodzisku Wielkopolskim.

Właścicielem Kancelarii jest radca prawny Jacek Chorąziak. Studia prawnicze ukończył w 1997 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2003 r. uzyskał stopień zawodowy, stanowiący potwierdzenie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności zgodnych z wymaganiami Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, nadany przez Związek Banków Polskich. Od 2004 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego uzyskał po ukończeniu aplikacji i złożeniu egzaminu radcowskiego. W 2007 r. został nominowany na arbitra Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej.

Na jego doświadczenie zawodowe składają się liczne sprawy prowadzone na rzecz indywidualnych Klientów, a także prowadzone w ramach stałej, kompleksowej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców, podmiotów non profit oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Za świadczone usługi Kancelaria bierze pełną odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność zawodową. Pracownicy Kancelarii podejmują starania aby świadczona przez nich pomoc prawna była na jak najwyższym merytorycznym poziomie.